Werkloos, wat nu?

Het einde van het schooljaar betekent helaas voor een flink aantal onderwijswerknemers ook het einde van hun baan. Maar je kunt ook op andere momenten werkloos worden.

Naast de emoties die het verlies van je baan met zich meebrengt, zeker als je gedurende vele jaren hebt gewerkt, moet er ook heel wat geregeld worden. Uiteraard ga je aan de slag om zo snel mogelijk een andere baan te vinden, maar helaas lukt het niet altijd om aansluitend op het ontslag weer ergens anders aan de slag te kunnen. Je bent dan aangewezen op een werkloosheidsuitkering.

Het aanvragen van zo’n uitkering is niet ingewikkeld als je je aan de volgende richtlijnen houdt:
-    Start tijdig met het aanvragen
-    Handel volgens de juiste procedure en volgorde
-    Zorg dat je de juiste, volledige informatie verstrekt aan de uitkeringsinstanties

Als je je houdt aan het bovenstaande is de kans erg groot dat je uitkering vlot en goed tot stand komt.

Om je te helpen hebben we alle belangrijke zaken bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering op een rij gezet.

Lees meer (PDF)

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie

Geef wijzigingen in de arbeidssituatie altijd door aan de ledenadministratie: ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl. Bij 100% werkloosheid of als je meer dan 80% bent afgekeurd, zullen we je registreren als Anders Actief-lid. De contributie voor Anders Actieven is € 11,65 per maand. De regeling fiscaal voordeel vakbondscontributie is alleen van toepassing voor de periode dat je nog werkzaam bent. Let er dus op dat je het formulier op tijd aanvraagt. Je kunt dit formulier bij de salarisadministratie van je werkgever inleveren, zodat deze het bij de uitbetaling van het laatste salaris kan verrekenen.

Ledengroep Anders Actieven

Binnen CNV Connectief bestaat de ledengroep Anders Actieven. Dit is een groep voor leden die ongewild gedeeltelijk of helemaal niet meer werkzaam zijn in de onderwijssector. Download de folder (PDF)

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

 • als je ten minste 5 of (bij een baan van minder dan 10 uur) ten minste de helft van je arbeidsuren verliest
 • meteen beschikbaar bent om arbeid te aanvaarden
 • in de periode voor de werkloosheid heb je 26 van de 36 weken gewerkt (wekeneis)

Hoe lang duurt mijn WW-uitkering?

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 3 jaar en 2 maanden. Hoelang je een WW-uitkering krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. Heb je in 26 van de 36 weken gewerkt voordat je werkloos werd, dan voldoe je aan de wekeneis en krijg je een basisuitkering (kortdurende WW-uitkering) van 3 maanden. Heb je daarnaast in de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt, dan kom je in aanmerking voor een verlengde uitkering (loongerelateerde WW-uitkering). Je totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als je (feitelijke en fictieve) arbeidsverleden in jaren. Je arbeidsverleden kun je nakijken op www.mijnsvb.nl. Om je gegevens te bekijken heb je wel een zogeheten persoonlijke DigiD nodig.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het dagloon. Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende, in het jaar voordat je werkloos werd. Onder het loon kun je globaal verstaan het brutoloon vermeerderd met toelagen, vakantiegeld en eindejaaruitkering, verminderd met pensioenpremies. Deelname aan een regeling die het brutosalaris vermindert (fietsenplan, salderingsregeling, vakbondscontributie) leidt tot een lager dagloon. Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon. (loonpeil juli 2014: € 198,28).

Heeft het inkomen van mijn partner of mijn eigen vermogen invloed op de hoogte van mijn WW-uitkering?

De hoogte van de WW-uitkering is niet gekoppeld aan het inkomen van je partner of van andere gezinsleden. Het eigen vermogen heeft ook geen invloed op de hoogte van je WW-uitkering.

Heb ik naast een WW-uitkering nog recht op een bovenwettelijke uitkering speciaal voor onderwijspersoneel?

Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering dan heb je ook recht op een aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering duurt net zo lang als de WW-uitkering. WW-uitkering wordt dan het eerste jaar aangevuld tot 78% van het salaris, vervolgens wordt je uitkering gedurende de looptijd van je loongerelateerde uitkering aangevuld tot 70% van het oorspronkelijke salaris. Deze aanvullende uitkering komt naast de WW-uitkering tot uitbetaling.
Primair en Voortgezet Onderwijs
Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering dan heb je ook recht op een aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering duurt net zo lang als de WW-uitkering. De WW-uitkering wordt dan het eerste jaar aangevuld tot 78% van het salaris, vervolgens wordt je uitkering gedurende de looptijd van je loongerelateerde uitkering aangevuld tot 70% van het oorspronkelijke salaris. Deze aanvullende uitkering komt naast de WW-uitkering tot uitbetaling.
Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een aansluitende uitkering als je op de dag van ingang van de werkloosheid 40 jaar of ouder bent en tenminste 5 onderwijsdienstjaren hebt. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van het salaris, waarbij per dag een maximum geldt. Deze aansluitende uitkering komt na afloop van de WW-uitkering tot uitbetaling. De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van je leeftijd op de dag van ingang van de werkloosheid en van het aantal onderwijsdienstjaren dat je direct voorafgaande aan de werkloosheid hebt opgebouwd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Rechtspositiegids.

MBO
Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering dan heb je ook recht op een aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering duurt net zo lang als de WW-uitkering. De WW-uitkering wordt dan de eerste twee maanden aangevuld tot 83% van het ongemaximeerde dagloon. Vanaf de derde tot en met de twaalfde maand wordt de WW-uitkering aangevuld tot 78% van het ongemaximeerde dagloon. Vervolgens word je uitkering gedurende de looptijd van je loongerelateerde uitkering aangevuld tot 70%. Deze aanvullende uitkering komt naast de WW-uitkering tot uitbetaling. Heb je geen recht op een loongerelateerde uitkering, maar alleen op een kortdurende uitkering van 3 maanden, dan heb je recht op een aanvulling tot 78% gedurende drie maanden, gevolgd door een vierde maand waarin de uitkering voorziet in 70% inkomen.
Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een aansluitende uitkering als je op de dag van ingang van de werkloosheid 41 jaar of ouder bent en tenminste 5 onderwijsdienstjaren hebt. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van het salaris, waarbij per dag een maximum geldt. Deze aansluitende uitkering komt na de duur van de WW-uitkering tot uitbetaling. De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van je leeftijd op de dag van ingang van de werkloosheid en van het aantal onderwijsdienstjaren dat je direct voorafgaande aan de werkloosheid hebt opgebouwd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Rechtspositiegids.

HBO
Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering dan heb je ook recht op een aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering duurt net zo lang als de WW-uitkering. De WW-uitkering wordt dan de eerste twee maanden aangevuld tot 83% van het ongemaximeerde dagloon. Vanaf de derde tot en met de twaalfde maand wordt de WW-uitkering aangevuld tot 78% van het ongemaximeerde dagloon. Vervolgens word je uitkering gedurende de looptijd van je loongerelateerde uitkering aangevuld tot 70%.
Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een aansluitende uitkering als je op de dag van ingang van de werkloosheid 41 jaar of ouder bent en tenminste 5 onderwijsdienstjaren hebt. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van het salaris, waarbij per dag een maximum geldt. Deze aansluitende uitkering komt na afloop van de WW-uitkering tot uitbetaling. De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van je leeftijd op de dag van ingang van de werkloosheid en van het aantal onderwijsdienstjaren dat je direct voorafgaande aan de werkloosheid hebt opgebouwd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Rechtspositiegids.

Bij welke instantie moet ik mijn uitkering aanvragen?

Een WW-uitkering kun je aanvragen bij UWV via de site www.werk.nl. De bovenwettelijke uitkering voor onderwijspersoneel in PO, VO en MBO wordt uitgekeerd door WWplus. Deze uitkering kun je aanvragen via de site: www.wwplus.nl. De bovenwettelijke uitkering voor onderwijspersoneel in de HBO-sector wordt uitgekeerd door Loyalis Maatwerkadministraties. Deze uitkering kun je aanvragen via de site: www.maandwerk.nl

Heb ik recht op vakantie met een WW-uitkering?

Als je een WW-uitkering heeft, heb je per jaar 20 vakantiedagen. Je krijgt je uitkering doorbetaald. Als je een deel van een jaar werkloos bent, krijgt je alleen voor dat deel van het jaar vakantiedagen. Weekenden, nationale feestdagen en algemeen erkende christelijke feestdagen die op een werkdag vallen, worden niet van de vakantiedagen afgetrokken. Je bent verplicht om het UWV op de hoogte te stellen dat je op vakantie gaat.

Wat zijn mijn rechten en verplichtingen bij een WW-uitkering?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Daarnaast heb je een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je moet solliciteren naar passend werk. In sommige gevallen kun je hiervan worden vrijgesteld. Als je passend werk krijgt aangeboden, moet je dat aannemen. Het is belangrijk dat je bewijsstukken van de sollicitaties en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken bewaart. Het UWV kan namelijk daarnaar vragen. Je moet ten minste één maal per week solliciteren.

Kan ik vrijgesteld worden van sollicitatieplicht?

Je kunt meestal geen vrijstelling van sollicitatieplicht krijgen. Maar in sommige gevallen ben  je niet verplicht te solliciteren als je een WW-uitkering krijgt. Bijvoorbeeld:

 • Je bent op de eerste dag van je werkloosheid 64 jaar of ouder.
 • Je bent met vakantie.
 • Je bent met toestemming van UWV bezig met de start van een eigen bedrijf.
 • Je kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.
 • Je volgt een opleiding die als noodzakelijk is beoordeeld voor je re-integratie.
 • Je werkt op basis van een proefplaatsing.

Overleg altijd eerst met UWV als je denkt dat je niet hoeft te solliciteren. In overleg met de werkcoach/UWV en met toestemming van je ex-werkgever of je re-integratiebedrijf kun je misschien een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als je mantelzorg verricht of vrijwilligerswerk doet.  

 • Mantelzorg is de noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in je naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.
 • Vrijwilligerswerk is onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling. Om ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht als je vrijwilligerswerk doet, geldt dat dit vrijwilligerswerk noodzakelijk is om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij moet je, om ontheffing te kunnen krijgen, minstens 20 uur per week aan dit vrijwilligerswerk besteden.
{"single_open":"true","transition_speed":"300"}