Sociaal fonds

Sociale of financiële problemen kunnen iedereen overkomen. Sommige problemen zijn tijdelijk, andere langdurig van aard. Zit je in de moeilijkheden, dan ben je op zoek naar een helpende hand. Als lid van CNV Onderwijs kun je in deze situatie hulp vragen bij het Sociaal Fonds. Samen staan we sterk in het aanpakken van problemen.

Financiële en/of sociale problemen, wat nu?

  • Heb jij financiële en/of sociale problemen? Neem dan contact op met het Sociaal Fonds
  • Het Sociaal Fonds vraagt je om een financieel formulier in te vullen
  • Na het invullen van het financiële overzicht komen twee leden van het Fondsbestuur bij jou thuis langs om de situatie te bespreken. Is er inderdaad sprake van (financiële) nood?
  • Het bestuur van het Sociaal Fonds bespreekt de hulpvraag in een vergadering en doet jou, als aanvrager, een voorstel. Dit voorstel is specifiek toegespitst op jouw situatie. Daarbij moet het natuurlijk ook passen binnen de mogelijkheden van het fonds.
  • In het geval van een renteloze lening wordt, in overleg met jou als aanvrager, een aflossingsschema opgesteld.
  • De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een officiële schuldbekentenis. De afspraken die daarin staan zijn bindend.
  • Uiteraard is er in ieder geval van hulpverlening sprake van strikte geheimhouding.

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk collega’s en/of hun gezinsleden met problemen. Het doel van het Sociaal Fonds is om samen met jou een nieuw perspectief te schetsen. Ook in het oplossen van problemen sta je er niet alleen voor.

Een belangrijke randvoorwaarde voor hulp van het fonds is dat de (financiële) hulp alleen verstrekt wordt aan leden die de contributie ten aanzien van CNV Onderwijs hebben betaald. Bovendien moet je minstens 6 maanden lid zijn van CNV Onderwijs om aanspraak te kunnen maken op het fonds.

Verzoek om hulp

Het verzoek om hulp kan het beste rechtstreeks, liefst schriftelijk, worden gericht aan de secretaris van het Sociaal Fonds:

Mevrouw A. van Vliet
Paddestoelenlaan 51
3903 GE Veenendaal
Tel.: 06-36193376
E-mail: sociaalfondsonderwijs@cnv.nl
Bij geen gehoor voor spoedeisende zaken:
Mevr. De Reuver: 06-83787485
Banknummer: NL84 RABO 0156 8571 46
Ten name van: CNVO Soc. Fonds te Veenendaal