Omgaan met werkdruk

Wees alert bij de jaarplanning

Het voorkomen van een te hoge werkdruk op schoolniveau begint bij de jaarplanning. Door een realistische jaarplanning kan de hoeveelheid taken van een school worden afgestemd op de beschikbare formatie. Er komt namelijk veel op scholen af. Daarom moet ook een onderwijsinstelling prioriteiten stellen en keuzes maken. Dit kan door ook als school af en toe “nee” te zeggen.

Wees kritisch op vergaderingen

Efficiënt vergaderen vermindert de werkdruk. Van tijd tot tijd met collega’s overleggen is natuurlijk noodzakelijk, maar dat betekent niet dat alle overleg even doelmatig is. Door op schoolniveau onder meer kritisch te kijken naar de hoeveelheid vergaderingen en de duur van overleg kan veel tijd worden bespaard.

Bewaak het takenpakket

Het voorkomen van werkdruk op individueel niveau begint bij een realistische invulling van het takenpakket. De totale hoeveelheid taken moet passen in de individuele normjaartaak. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk ook gedurende het jaar het eigen takenpakket goed in de gaten houden. Voorkom dat er taken bijkomen zonder dat er andere taken afgaan.

Plan en stel prioriteiten

Verminderen van werkdruk is vooral een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Een goede planning maakt dit makkelijker. Zo kun je ook “nee” zeggen tegen minder belangrijke zaken. Plannen geeft rust.

Denk positief en rationeel

Verminderen van werkdruk is ook mogelijk door alleen maar anders naar je taken te kijken. Maak er een gewoonte van vooral oog te hebben voor alle positieve kanten van het werk. Denk rationeel en stel geen irreëel hoge eisen aan jezelf of anderen. Wees geen perfectionist of controlfreak. Het is belangrijk ook gewoon plezier te hebben in het werk.

Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

Het handhaven van een duidelijke scheidslijn tussen werk en privé kan de werkdruk verminderen. Neem het werk zo min mogelijk mee naar huis: letterlijk en figuurlijk. En stel voor zover het toch nodig is om thuis te werken duidelijke grenzen aan de tijd. Let er ook altijd op voldoende tijd voor ontspanning in te plannen.

Speciaal voor deeltijders

Voor deeltijders zijn er enkele extra aandachtspunten om hoge werkdruk te voorkomen. Wees extra alert op het bewaken van het takenpakket en maak duidelijke afspraken over deelname aan vergaderingen en studiedagen. Laat de samenwerking met een eventuele duopartner zo efficiënt mogelijk verlopen. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt voor je privéleven.

Speciaal voor starters

Voor beginnende werknemers in het onderwijs is het extra van belang alert te zijn op een te hoge werkdruk. Het is niet erg om enthousiast te zijn, maar realiseer je dat je niet altijd even makkelijk aan alles mee kunt doen als iemand met jarenlange ervaring. Vraag als starter om een goede begeleider met wie je zaken kunt bespreken.

Volg een training bij CNV Academie

Interesse in meer tips, behoefte aan uitwisseling van ideeën of persoonlijke adviezen? CNV Academie verzorgt trainingen die je helpen om de werkdruk tegen te gaan. CNV Academie kan op verzoek ook op teamniveau een training op maat verzorgen.

Schakel de MR in

De werkdruk op schoolniveau terugbrengen gaat het beste als je dat samen met collega’s doet. Via de MR kan het onderwerp bespreekbaar worden gemaakt en op de agenda gezet. Zo kan bijvoorbeeld het taakbeleid aan de orde worden gesteld. De MR heeft initiatiefrecht en ook instemmingsrecht bij belangrijke zaken. Daarnaast kan zij CNV Onderwijs inschakelen voor advisering.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}