Internationale samenwerking

Bij CNV Onderwijs staat niet alleen de belangenbehartiging van de leden voorop. Ook de solidariteit met collega’s en bonden in ontwikkelingslanden is belangrijk. Opkomen voor onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden is nationaal en internationaal een kerntaak van CNV Onderwijs. Om invulling te geven aan deze kerntaak neemt de bond deel aan verschillende initiatieven.

Zo werkt CNV Onderwijs samen in Education International, die wereldwijd dertig miljoen leraren en overig onderwijspersoneel organiseert in 166 landen. Education International komt niet alleen op voor arbeidsrechten, maar ook voor mensenrechten. De wereldfederatie biedt de aangesloten bonden een platform om gezamenlijk te werken aan thema’s als werkdruk, gelijke kansen, pensioenen, bestrijding van racisme en discriminatie.

Samen met ontwikkelingsorganisatie Edukans heeft CNV Onderwijs een solidariteitsprogramma ontwikkeld. Edukans helpt kansarme kinderen naar school door steun te bieden aan kleinschalige onderwijsprojecten van lokale organisaties. Leden van CNV Onderwijs spelen hier vaak een actieve rol bij.

Ook steunt CNV Onderwijs het werk van CNV Internationaal. Dit is het onderdeel van CNV Vakcentrale dat zich richt op het steunen van projecten van onafhankelijke en democratische vakcentrales en beroepsfederaties. Door middel van campagnes en het geven van voorlichting aan leden wordt een steeds grotere groep CNV-leden in Nederland betrokken bij de solidariteit die grenzen overschrijdt.

Overige informatie over de internationale samenwerking van CNV Onderwijs