De onderwijscoöperatie

Sinds maart 2011 bestaat De Onderwijscoöperatie. Dit is een samenwerkingsverband van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen VO (PVVVO). Tot 2016 maakte ook BON deel uit van de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie is opgericht om het imago van het beroep van leraar te verbeteren, de professionalisering van leraren te bevorderen en de beroepsgroep leraren te versterken.

In de afgelopen jaren heeft de Onderwijscoöperatie diverse projecten uitgevoerd. De bekwaamheidseisen voor leraren zijn herijkt en het vrijwillige lerarenregister is ingevoerd. Ook is gewerkt aan Leraar 24 en het Lerarenontwikkelfonds (LOF). Verder is gewerkt aan professionele leergemeenschappen en peerreview. Voor een overzicht van de activiteiten klik hier. De Onderwijscoöperatie wordt op 1 januari 2019 opgeheven. Een aantal activiteiten zoals het LOF wordt voortgezet.