Er is nu geld nodig

Er is nú geld nodig

Cijfers en feiten liegen niet. En daarom heeft CNV Onderwijs in kaart gebracht welke urgente problemen er in het onderwijs zijn en in de toekomst gaan spelen als het Kabinet niet serieus in het onderwijs investeert.
Klik op onderstaand scherm om het document op volledig scherm te openen. Je kunt terugkomen met Esc.

Bekijk alle actiebeelden

CNV Onderwijs gaat komende weken de druk opvoeren en de urgente problemen onder de aandacht brengen met beelden en verhalen. Mocht het kabinet geen gehoor geven, dan sluit CNV Onderwijs verdere acties niet uit!

Onderstaande afbeeldingen geven in een notendop aan waar in het onderwijs de schoen wringt. Het piept en het knarst en de problemen worden alleen maar urgenter. Er is NU geld nodig. Daarom heeft CNV Onderwijs samen met de sociale partners bij het kabinet een eisenpakket van €423,5 miljoen neergelegd (lees onze brief hier). Op Prinsjesdag zal blijken of het Kabinet bereid is om fors extra te investeren, zodat meer tijd beschikbaar komt voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven van lessen, meer autonomie/zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris!

Meld je aan

Gaat het onderwijs jou ook aan het hart? En wil jij bijdragen aan het actietraject?
Laat hier je mailadres achter. Ook als je nog geen lid bent van CNV Onderwijs betrekken we jou graag erbij.

#leraargezocht
video
nieuws
meld je aan
veelgestelde vragen


De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Hoe komt dat? 

WERKDRUK moet fors omlaag!

Burn-out gerelateerde klachten komen vaker voor in het onderwijs (22,4%) dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt (16,1%) blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Voion, 2018).

Lees meer

Kwaliteit van onderwijs moet gewaarborgd blijven

Volgens de prognoses loopt de vraag naar extra leraren in het funderend onderwijs van 1571 in 2018 op naar 12.011 in 2028  (CentERdata,2019).

Lees meer

Meer nieuwe instroom en minder voortijdige uitstroom!

Zo’n 30 procent van het onderwijspersoneel nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Onder de schoolleiders is dit percentage nog hoger!

Lees meer

Behoud starters

Uit mobiliteitsonderzoek (POMO, 2014 en factsheet VOION, 2014) blijkt dat een groot gedeelte van de startende leerkrachten zijn of haar onderwijscarrière snel weer beëindigt.

Lees meer

Salariskloven moeten gedicht worden

Onderwijspersoneel is het meest ontevreden over het salaris in vergelijking met andere sectoren (NEA, 2017).

Lees meer

Gelijke kansen voor iedereen!

Het lerarentekort is niet overal even groot. Leerlingen die het hardst goede leraren nodig hebben worden het zwaarst getroffen.

Lees meer

#Leraargezocht

In een groot samenwerkingsverband voert CNV Onderwijs samen met de andere onderwijsorganisaties de komende tijd actie. Lees verder onder de tab #leraargezocht

#Schoolleidergezocht

CNV Onderwijs steunt de actie van CNV Schoolleiders en de AVS.