Er is nu geld nodig

Er is nú geld nodig

CNV Onderwijs gaat komende weken de druk opvoeren en de urgente problemen onder de aandacht brengen met beelden en verhalen. Mocht het kabinet geen gehoor geven, dan sluit CNV Onderwijs verdere acties niet uit!

Onderstaande afbeeldingen geven in een notendop aan waar in het onderwijs de schoen wringt. Het piept en het knarst en de problemen worden alleen maar urgenter. Er is NU geld nodig. Daarom heeft CNV Onderwijs samen met de sociale partners bij het kabinet een eisenpakket van €423,5 miljoen neergelegd (lees onze brief hier). Op Prinsjesdag zal blijken of het Kabinet bereid is om fors extra te investeren, zodat meer tijd beschikbaar komt voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven van lessen, meer autonomie/zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris!

#leraargezocht
video
nieuws


De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Hoe komt dat? 

WERKDRUK moet fors omlaag!

Burn-out gerelateerde klachten komen vaker voor in het onderwijs (22,4%) dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt (16,1%) blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Voion, 2018). De werkdruk is hoog! Door administratieve rompslomp, te grote klassen, passend onderwijs en te weinig handen staan de daadwerkelijke onderwijsuren onder druk. Lees hier meer over de veroorzakers van werkdruk die CNV Onderwijs heeft opgehaald met de Werktruck.

Kwaliteit van onderwijs moet gewaarborgd blijven

Volgens de prognoses loopt de vraag naar extra leraren in het funderend onderwijs van 1571 in 2018 op naar 12.011 in 2028  (CentERdata,2019). Naast de structurele werkdruk zal het tekort de druk nog meer opvoeren met gevolgen voor de onderwijskwaliteit. De Onderwijsinspectie (2019) houdt er rekening mee dat het lerarentekort op termijn terug te zien is in de beoordeling van de kwaliteit.

Meer nieuwe instroom – en minder voortijdige uitstroom!

Zo’n 30 procent van het onderwijspersoneel nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Onder de schoolleiders is dit percentage nog hoger! Veel kennis en ervaring verlaat hierdoor de komende jaren het onderwijs. Helaas zijn er weinig leraren en schoolleiders om het werk over te nemen. De instroom van studenten op lerarenopleidingen is in de afgelopen 15 jaar gehalveerd.

Behoud starters!

Uit mobiliteitsonderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de startende leerkrachten zijn of haar onderwijscarrière snel weer beëindigd. Het werken in het onderwijs blijkt vaak anders dan verwacht. De hoeveelheid administratieve rompslomp, die er voor zorgt dat tijd en energie ontbreken om les te geven, staat veel starters tegen. Daarnaast is het financiële perspectief ook niet rooskleurig en zijn er weinig doorgroeimogelijkheden.

Salariskloven moeten gedicht worden

Onderwijspersoneel is het meest ontevreden over het salaris in vergelijking met andere sectoren (NEA, 2017). Leraren verdienen structureel minder per uur dan werknemers met een vergelijkbare functie in de marktsector (SEO, 2017). Gemiddeld is dit €4,- per uur maar dit kan oplopen bij oudere mannelijke leraren met een voltijddienstverband tot een verschil van €15,- per uur. Op maandbasis is dit €2.400,-.

Gelijke kansen voor iedereen!

Het lerarentekort is niet overal even groot. Leerlingen die het hardst goede leraren nodig hebben worden het zwaarst getroffen. De Randstad en vooral achterstandswijken hebben extra veel moeite om leraren te vinden. Uit cijfers van de onderwijsinspectie (2019) blijkt dat 48,3 procent van de scholen met veel leerlingen met een migratie-achtergrond vacatures hebben. Bij scholen met overwegend autochtone leerlingen is dit 13,2 procent.

#Leraargezocht

In een groot samenwerkingsverband voert CNV Onderwijs samen met de andere onderwijsorganisaties de komende tijd actie. Lees verder onder de tab #leraargezocht

#Schoolleidergezocht

CNV Onderwijs steunt de actie van CNV Schoolleiders en de AVS.