Mediation

Header-Image

Als werknemer ben je vaak goed in staat om problemen op te lossen voordat ze uitlopen tot een echt conflict. In veel gevallen kun je dat alleen. Soms is een buitenstaander die meekijkt of professionele hulp biedt welkom. Mediation is daarvoor een uitstekend instrument. Steeds vaker helpt een mediator mensen of partijen met een (dreigend) conflict, om dat probleem samen op te lossen.

De mediator brengt de partijen bij elkaar. Door middel van gesprekken wordt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gezocht. Een oplossing die de betrokkenen zelf vinden en waar ze dus ook allen achter staan. De mediator begeleidt dat proces en zorgt dat partijen naar elkaar luisteren. De praktijk wijst uit dat op deze manier problemen snel en efficiënt, en daarmee ook relatief goedkoop kunnen worden opgelost.

CNV Onderwijs helpt je bij mediation. Wij werken met mediators die het onderwijsveld kennen, en daardoor problemen goed doorzien. In veel gevallen betaalt de werkgever, maar ook in geval van eigen bijdrage is mediation via CNV Onderwijs goed betaalbaar. Wil je meer weten over mediation via CNV Onderwijs? Bijvoorbeeld omdat je met de andere partij wilt overleggen of dit voor jullie een oplossing is? Stuur dan een e-mail met adresgegevens, telefoonnummer en onderwijssector o.v.v. aanvraag mediationfolder naar aanvraagacademie@cnv.nl.

Actueel: Vast contract in het bijzonder onderwijs?

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 oktober 2016 geoordeeld over de vraag of een schoolbestuur in het bijzonder onderwijs mocht afwijken van de wettelijke regeling rondom opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden (ketenregeling) die per 1 juli 2015 geldt. Volgens de kantonrechter werd na het aflopen van de cao-PO 2014-2015 direct de nieuwe wettelijke ketenregeling (onderdeel van de WWZ) van kracht. Er kan in de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 dus volgens deze rechter geen beroep meer worden gedaan op de oude ruimere ketenregeling zoals die in de cao-PO 2014-2015 was opgenomen. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor werknemers in het primair onderwijs die meerdere tijdelijke dienstverbanden in het bijzonder onderwijs hebben gehad. Werknemers in het openbaar onderwijs vallen nog steeds onder het ambtenarenrecht, voor hen geldt de ketenregeling WWZ niet.

Heb je:

  • vóór 1 juli 2016 meer dan 3 tijdelijke dienstverbanden bij dezelfde werkgever  gehad?
  • vóór 1 juli 2016 meer dan 24 maanden in tijdelijke dienst voor dezelfde werkgever gewerkt?

Dan kom je misschien in aanmerking voor een dienstverband voor onbepaalde tijd (vast contract). In dat geval kun je contact opnemen via telefoonnummer 030- 7511003.