Invallers

rsz_1kindlerares
Rechtspositie

Functies en salaris

In de cao PO 2018-2019 is een salarisverhoging afgesproken voor al het onderwijspersoneel, en dus ook invallers:

 • Loonsverhoging 2,5% per 1 september 2018
 • Eenmalige uitkering 750 euro in oktober 2018 (naar rato van diensttijd en wtf in de maanden januari t/m augustus 2018)
 • Daarnaast zijn de functiebeschrijvingen en de salarisschalen van leraren aangepast:
 • Nieuwe voorbeeldfuncties L10/L11/L12
 • Er is geen L9 schaal, LA is afgeschaft
 • Alle leraren gaan over; LA wordt dus L10, LB wordt L11 etc.
 • Voor deze overgang geldt een nabetaling van 42% over salaris september (naar rato van werktijdfactor en diensttijd in 2018) In het primair onderwijs werkt een fulltimer 1659 uur per jaar. Op fulltime basis hebben alle werknemers in het onderwijs recht op (minimaal) 428 uur vakantieverlof (inclusief feestdagen).Of je als invaller dus bijvoorbeeld de zomervakantie doorbetaald krijgt, hangt af van het aantal vakantiedagen dat je wel hebt opgebouwd maar nog niet gebruikt, aan het einde van het schooljaar.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur (voor fulltimer; deeltijd naar rato) van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Deze uren kan je na overleg met je werkgever bijvoorbeeld besteden aan:

 • Peerreview
 • Studieverlof
 • Coaching
 • Oriëntatie op mobiliteit
 • Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid. Naast deze 40 uur, hebben startende leerkrachten en leerkrachten aan het einde van hun loopbaan recht op een aanvullend budget voor duurzame inzetbaarheid:

 • Startende leerkrachten (eerste drie jaar) hebben recht op 40 uur extra voor duurzame inzetbaarheid. Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk, bijvoorbeeld door meer tijd voor voor- en nawerk.
 • Leerkrachten aan het einde van je loopbaan hebben recht op 130 uur extra voor duurzame inzetbaarheid. De werknemer kan deze uren inzetten voor activiteiten zoals die hierboven zijn opgesomd, of voor opnemen van extra verlof.

Professionalisering

Voor activiteiten die bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling heb je vanuit de cao recht op 2 uur per week (voor fulltimer; deeltijd naar rato). Ook (vaste) invallers maken hierover jaarlijks afspraken met de werkgever in een POP (persoonlijk ontwikkelplan). Achteraf leg je hierover verantwoording af. Voor professionalisering van werknemers is 500 euro per fte per school beschikbaar. Wanneer je professionaliseringsactiviteiten door je werkgever krijgt opgedragen, dan moeten geld en uren (werktijd) door de werkgever beschikbaar worden gesteld.

Regelingen voor nascholing

Veel invallers, vooral degenen die geen vaste aanstelling hebben, zijn op zoek naar manieren om zich op een betaalbare manier bij te scholen. Hieronder staan verschillende opties voor gratis scholingsactiviteiten en het aanvragen van subsidies voor scholing.

 • Gratis workshops voor invallers van CNV Onderwijs over diverse thema’s, van uitleg over de cao tot workshops over klassenmanagement of executieve functies. Kijk voor meer informatie onder het kopje “workshops”.
 • Lerarenbeurs: ieder jaar vanaf april open. De maximale tegemoetkoming in het collegegeld voor zowel private als publieke opleidingen is € 7.000 en voor studie-en reiskosten € 700. Na een bachelor mag je een tweede beurs aanvragen voor een masteropleiding.
 • Promotiebeurs: een paar keer per jaar kun je een promotieaanvraag indienen. Een master-titel niet noodzakelijk voor de beurs, maar vaak willen universiteiten dat je een mastertitel hebt. Voor de beurs is een promotor en goed voorstel nodig.
 • Tegemoetkoming Onderwijsmasters voor leraren (pabo of tweedegraadsbevoegdheid) die een bevoegdheid in een tekortvak VO willen halen (lijst met tekortvakken staat op de site)
 • Subsidie coördinator cultuuronderwijs
 • Teambeurs PO: minimaal twee leraren binnen een bestuur volgen een studie (op dezelfde wijze als via de lerarenbeurs maar dan samen) en krijgen tijd/geld om het team in de ontwikkeling mee te nemen.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Meer informatie kun je vinden onder het kopje Nieuwe afspraken voor invallers op onze pagina met veelgestelde vragen over de cao PO.

Invalcontracten
Workshops
Werkgroep invallers
Tips en tools