Ziekenhuizen Cao

Header-Image

Nog geen zicht op een cao ziekenhuizen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers in de ziekenhuizen hebben nog niet tot een akkoord geleid. De vakbonden hadden vooraf de hoop dat er flinke stappen gezet konden worden op twee belangrijke onderwerpen: het generatiepact en de uitbetaling van achterstallige ORT over verlof. Er blijkt echter nog flink verschil van inzicht te bestaan over de uitgangspunten voor de generatieregeling en ook op het ORT-dossier hebben we elkaar nog niet gevonden.

Kunnen we komen tot een fatsoenlijke afspraak over generatiebeleid voor ziekenhuismedewerkers?
Opnieuw zijn onze uitgangspunten uitgewisseld:

• Bevorderen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken;
• Jongeren (versneld) een stap laten zetten binnen een ziekenhuiscarrière. Via extra instroom of het
verhogen van de huidige contracten. Met als doel meer vaste banen met de gewenste arbeidsduur
voor nieuwe medewerkers.

Omdat de sector aan het vergrijzen is, zijn nieuwe cao-afspraken met werkgevers van groot belang om goede kwalitatieve zorg te waarborgen en de werkdruk voor werknemers niet verder te laten oplopen.

Voor CNV, FNV en NU’91 geldt dat de afspraken die worden gemaakt over de achterstallige ORT uiteindelijk dienen te worden beoordeeld in het totaalpakket. Andere zaken zoals een fatsoenlijk loonsverhoging zijn echter nog niet aan de orde geweest. Op dit moment is er dus nog geen zicht op een cao-akkoord. Willen we voor de zomer tot een akkoord komen, zullen we vaart moeten maken. We hebben de werkgevers daarom opgeroepen de volgende keer in ieder geval met een loonbod te komen.

Op 7 april vindt er opnieuw overleg plaats. Inmiddels is er ook een reserve datum afgesproken, 15 mei a.s.

 

Inzet cao-partijen voor nieuwe CAO Ziekenhuis bekend.

Op 19 december 2016 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen vanaf 2017. CNV Zorg & Welzijn heeft samen met FNV en NU`91 een gezamenlijke inzet gemaakt. FBZ kiest er dit keer voor met een eigen inzet te komen.

Leden van CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Ziekenhuizen 2014-2016. Dit zijn de documenten die bij het akkoord horen:

ACTUEEL: Het LGB CNV Ziekenhuizen zoekt versterking!

Laatste nieuws

Contactpersoon

Joost Veldt