Definitief akkoord bereikt over cao SBB 2017

CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de werkgever SBB hebben een definitief akkoord bereikt over de nieuwe CAO SBB 2017, die van kracht zal zijn van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

In de nieuwe cao wordt de vrijval van pensioenpremie op grond van het Loonruimteakkoord aan de werknemer, die op 1 december 2016 in dienst was van SBB, uitgekeerd over 2016 (eenmalige uitkering van 1,1%) en voor 2017 voor alle werknemers structureel 1% in het salaris. Daarnaast ontvangen alle werknemers per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 1,55%.

De eenmalige uitkering over 2016 wordt in januari 2017 uitbetaald, waardoor deze vanaf 1 januari 2017 pensioengevend is.

Ook is in deze cao de versobering van de wettelijke WW gerepareerd in duur en opbouw, waardoor deze met eenzelfde opbouw op 38 maanden blijft. De werknemer betaalt hiervoor slechts 50% van de premie, zoals al in de vorige CAO SBB was afgesproken.

Voor diegenen die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, zullen Participatiebanen worden gecreëerd. SBB gaat onderzoek doen naar kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden om mensen die vallen onder deze bepalingen van de Participatiewet/Wet banenafspraak te plaatsen binnen SBB.

Definitieve tekst van de CAO-SBB 2018

Download hier je verlofkaart

Bestuurder: Anja Bartholomeus, mail a.bartholomeus@cnv.nl, telnr. +31 6 22 60 2686.