De cao's onderwijsdienstverlening

Header-Image

In de sector Onderwijsdienstverlening (ODV) is CNV Onderwijs betrokken bij de arbeidsvoorwaarden van onder andere:
- de onderwijsadviesbureaus;
- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;
- de onderwijsadministratiekantoren;
- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

Onderwijsadviesbureaus

Voor de onderwijsadviesbureaus gelden meerdere cao’s, bijvoorbeeld de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO),  de cao Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ) en de cao-hbo.

Landelijke instellingen voor onderwijsverzorging

De instellingen CITO, CINOP en SLO hebben een eigen CAO, en CPS heeft ook eigen rechtspositionele afspraken.

De cao WVOI is beleidsarm verlengd. Bij de verlenging heette de werkgeversvereniging geen WVOI meer maar VSSI (Vereniging van Samenwerkende SLOA-Instellingen), daarom wordt nu over de cao VSSI gesproken. Deze cao VSSI geldt nu alleen nog voor KPC.

In veel gevallen is CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, betrokken bij vaststelling van deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Onderwijsadministratiekantoren

De onderwijsadministratiekantoren hebben eigen ondernemingscao’s, zoals de cao OSG en de cao Dyade. Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao OSG (PDF).

Identiteitsbegeleiders

Voor identiteitsbegeleiders gelden verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Identiteitsbegeleiders die werken bij een van de stichtingen voor levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding van de werkgeversorganisatie WOID vallen niet onder een cao, maar onder een rechtspositiereglement WOID. Identiteitsbegeleiders die in dienst zijn bij een schoolbestuur uit het primair onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs.

Verder hebben de leraren die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs verzorgen in het openbaar primair onderwijs een eigen cao GVO/HVO.

Overige cao's en contact

  • Cao HAS Kennistransfer: loopt af per 1 april 2018. Bestuurder: Renilde van Driel, mail r.vandriel@cnv.nl, telnr. +31 6 3037 2148
  • Cao WAOJ: loopt af per 1 januari 2017; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao GAO: loopt af per 1 februari 2018. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao GVO/HVO: loopt af per 1 januari 2018; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao SLO: loopt af per 31 december 2015; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder: Floor Provoost, mail f.provoost@cnv.nl, telnr. +31 6 1211 8667
  • Cao IPC Groene Ruimte: Loopt af per 31 december 2017; nog geen zicht op nieuwe cao. Bestuurder: Arno van Zanten, mail a.vanzanten@cnv.nl, telnr. +31 6 1215 0658
  • Cao Cito: loopt af per 1 januari 2020. Bestuurder: Arno van Zanten, mail a.vanzanten@cnv.nl, telnr. +31 6 1215 0658
  • Cao Obt: loopt af per 1 juli 2018. Bestuurder: Nico Foppen, mail n.foppen@cnv.nl, telnr. +31 6 5351 4924