De cao's onderwijsdienstverlening

Header-Image

In de sector Onderwijsdienstverlening (ODV) is CNV Onderwijs betrokken bij de arbeidsvoorwaarden van onder andere:
- de onderwijsadviesbureaus;
- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;
- de onderwijsadministratiekantoren;
- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

Nieuwe leden gezocht voor sectorgroepsbestuur OnderwijsDienstVerlening (ODV)

Aan de leden van CNV Onderwijs die werkzaam zijn in:

- de onderwijsadviesbureaus;

- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;

- de onderwijsadministratiekantoren;

- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

- als ZZP’er in de onderwijsdienstverlening.

Ben je erin geïnteresseerd de belangen van jouw vakgebied te behartigen voor jezelf en jouw collega’s? Lees dan verder! Het sectorgroepsbestuur OnderwijsDienstVerlening (ODV) van CNV Onderwijs zoekt nieuwe leden. Als je deel uitmaakt van de groep, denk je mee over het beleid voor jouw vakgebied en geef je richting aan politieke lobby. De werkgroep komt elke maand bijeen, een zichtbare activiteit was de afgelopen jaren onder meer het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor ZZP-ers. De werkgroep streeft naar een balans tussen belangenbehartiger zijn en onderwijsinhoudelijke input geven aan collega's in het land.

Voor meer informatie, neem contact op met: René Vrieling, 06-12990952 of r.vrieling@kpcgroep.nl, Angela Kouwenhoven, 06-42528941 of angela@2be-have.nl

Onderwijsadviesbureaus

Voor de onderwijsadviesbureaus gelden meerdere cao’s, bijvoorbeeld de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO),  de cao Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ) en de cao-hbo.

Landelijke instellingen voor onderwijsverzorging

De instellingen CITO, CINOP en SLO hebben een eigen CAO, en CPS heeft ook eigen rechtspositionele afspraken.

De cao WVOI is beleidsarm verlengd. Bij de verlenging heette de werkgeversvereniging geen WVOI meer maar VSSI (Vereniging van Samenwerkende SLOA-Instellingen), daarom wordt nu over de cao VSSI gesproken. Deze cao VSSI geldt nu alleen nog voor KPC.

In veel gevallen is CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, betrokken bij vaststelling van deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Onderwijsadministratiekantoren

De onderwijsadministratiekantoren hebben eigen ondernemingscao’s, zoals de cao OSG en de cao Dyade. Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao OSG (PDF).

Identiteitsbegeleiders

Voor identiteitsbegeleiders gelden verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Identiteitsbegeleiders die werken bij een van de stichtingen voor levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding van de werkgeversorganisatie WOID vallen niet onder een cao, maar onder een rechtspositiereglement WOID. Identiteitsbegeleiders die in dienst zijn bij een schoolbestuur uit het primair onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs.

Verder hebben de leraren die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs verzorgen in het openbaar primair onderwijs een eigen cao GVO/HVO.

Salarisverhoging godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO)

Rond 10 januari 2019 krijgen alle medewerkers GVO/HVO een salarisverhoging over 2018. Daarover kregen ze afgelopen december een gezamenlijke brief van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgevers- en werknemersorganisaties willen volledig gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden aan die van het primair onderwijs. Dat hebben ze het afgelopen jaar meerdere malen aan de politiek gevraagd. Er is tot op heden niet naar hen geluisterd. Daarom is er nu onvoldoende geld beschikbaar om de salarisverhogingen van het primair onderwijs helemaal te kunnen volgen.

Hoeveel salarisverhoging er wel rond 10 januari 2019 wordt betaald? Klik hier om dat te zien.

 

Overige cao's en contact

  • Cao HAS Kennistransfer: loopt af per 1 april 2018. Bestuurder: Renilde van Driel, mail r.vandriel@cnv.nl, telnr. +31 6 3037 2148
  • Cao WAOJ: loopt tot en met 31 december 2018. Bestuurder Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao GAO: loopt af per 1 februari 2018. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao GVO/HVO: loopt af per 1 januari 2018; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
  • Cao SLO: loopt af per 31 december 2015; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder: Floor Provoost, mail f.provoost@cnv.nl, telnr. +31 6 1211 8667
  • Cao IPC Groene Ruimte: Loopt af per 31 december 2017; nog geen zicht op nieuwe cao. Bestuurder: Arno van Zanten, mail a.vanzanten@cnv.nl, telnr. +31 6 1215 0658
  • Cao Cito: loopt af per 1 januari 2020. Bestuurder: Arno van Zanten, mail a.vanzanten@cnv.nl, telnr. +31 6 1215 0658
  • Cao Obt: loopt af per 1 juli 2018. Bestuurder: Nico Foppen, mail n.foppen@cnv.nl, telnr. +31 6 5351 4924

 

Downloads