De cao's onderwijsdienstverlening

Header-Image

In de sector Onderwijsdienstverlening (ODV) is CNV Onderwijs betrokken bij de arbeidsvoorwaarden van onder andere:
- de onderwijsadviesbureaus;
- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;
- de onderwijsadministratiekantoren;
- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

Onderwijsadviesbureaus

Voor de onderwijsadviesbureaus gelden meerdere cao’s, bijvoorbeeld de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO),  de cao Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ) en de cao-hbo.

Landelijke instellingen voor onderwijsverzorging

De instellingen CITO, CINOP en SLO hebben een eigen CAO, en CPS heeft ook eigen rechtspositionele afspraken.

De cao WVOI is beleidsarm verlengd. Bij de verlenging heette de werkgeversvereniging geen WVOI meer maar VSSI (Vereniging van Samenwerkende SLOA-Instellingen), daarom wordt nu over de cao VSSI gesproken. Deze cao VSSI geldt nu alleen nog voor KPC.

In veel gevallen is CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, betrokken bij vaststelling van deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Onderwijsadministratiekantoren

De onderwijsadministratiekantoren hebben eigen ondernemingscao’s, zoals de cao OSG en de cao Dyade. Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao OSG (PDF).

Identiteitsbegeleiders

Voor identiteitsbegeleiders gelden verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Identiteitsbegeleiders die werken bij een van de stichtingen voor levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding van de werkgeversorganisatie WOID vallen niet onder een cao, maar onder een rechtspositiereglement WOID. Identiteitsbegeleiders die in dienst zijn bij een schoolbestuur uit het primair onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs.

Verder hebben de leraren die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs verzorgen in het openbaar primair onderwijs een eigen cao GVO/HVO.