Veelgestelde vragen

Salaris

HBO – Salaristabel 1 – 18

Krijg ik elk jaar een salarisverhoging?

Bij elke salarisschaal hoort een minimum- en een maximumbedrag. Daarnaast is voor elke salarisschaal een percentage vastgelegd waarmee het salaris elk jaar per 1 augustus wordt verhoogd.

Om voor salarisverhoging in aanmerking te komen wordt de werknemer jaarlijks beoordeeld.

Bij een voldoende beoordeling wordt het salaris verhoogd met het voor die functie geldende percentage. Is de beoordeling uitstekend dan bedraagt de salarisverhoging 2 maal het normpercentage. Het percentage wordt berekend over het maximumbedrag van de betreffende salarisschaal.
Is de beoordeling onvoldoende dan vindt geen verhoging plaats.
Het salaris kan uiteraard niet hoger zijn dan het voor de schaal geldende maximumbedrag.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Verlof en zorg

Ouderschapsverlof

Hoeveel recht op zwangerschapsverlof heb ik?

Recht op 4-6 weken zwangerschapsverlof voorafgaand aan bevalling, na bevalling recht op 10-12 weken bevallingsverlof.

Wordt zwangerschapsverlof gecompenseerd als het in de vakantie valt?

Het verlof wordt volledig gecompenseerd.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik eerder beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Indien uw kind eerder wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum dan mag u de weken/dagen niet-genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof optellen, waardoor de totale duur toch 16 weken is.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik later beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Wanneer uw kind later wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum, begint het bevallingsverlof (inclusief de opgespaarde weken/dagen) toch pas op de eerste dag na de bevalling en duurt tenminste 10 weken. Uw totale verlof zal in dat geval langer dan 16 weken duren.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}