Verslag themadag 'Kwaliteit van zorgen'

Op 21 september 2011 hebben de landelijke groepsbesturen CNV VVTK en CNV Ziekenhuizen een dag georganiseerd met als thema 'Kwaliteit van zorgen'.

Het ochtendprogramma bestond uit lezingen en 's middags waren er workshops. De deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld en daaruit blijkt dat de dag goed gewaardeerd is. Deelnemers vonden het 'een leerzame dag' en hebben 'goed kunnen netwerken'.

Voor de deelnemers én voor diegenen die er niet waren, een aantal downloads:

Verslag themadag 'Kwaliteit van werken'
Evaluatie themadag 'Kwaliteit van werken'
Presentatie over marktwerking - Pieter de Vente
Presentatie - WAI, wat kun je ermee - Sonja Baljeu
Presentatie - Beelden van kwaliteit - Hans Reinders