Cao voortgezet onderwijs

Header-Image

Op deze pagina vind je informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector voortgezet onderwijs, zoals o.a. de cao 2020. De cao loopt af per 31 december 2020.

Download de cao

Downloads

Bestuurders

Bestuurder: Tom Boot, mail t.boot@cnv.nl, telnr. +31 6 4659 5075

Cao Omo: looptijd 1 april 2018 tot 1 januari 2019.
Bestuurder: Tom Boot, mail t.boot@cnv.nl , telnr. +31 6 4659 5075

Veelgestelde vragen voorgezet onderwijs

Wanneer krijg ik een tijdelijke benoeming?

Normaal gesproken spreekt een werkgever bij een eerste indiensttreding een tijdelijk contract af met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Dit eerste contract wordt dan gezien als een soort proeftijd. Een dergelijk tijdelijk contract duurt maximaal 12 maanden. In bijzondere gevallen mag deze periode worden verlengd met nogmaals 12 maanden.

Een tijdelijk dienstverband is ook mogelijk als het gaat om de vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer of als voorziening in een tijdelijke vacature. Daarnaast krijgt iemand met een onderwijsgevende functie die geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit altijd een tijdelijk contract, hij kan niet in vaste dienst komen.

Hoeveel tijdelijke contracten kan de werkgever mij geven?

In het onderwijs geldt voor het bijzonder onderwijs de Wet Werk en Zekerheid. De ketenregel is van toepassing. Dat betekent dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten die de maximale duur van 24 maanden niet mogen overschrijden. Bij een onderbreking van 6 maanden of meer tussen twee contracten is de keten “doorbroken” en start weer een nieuwe periode waarin maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten.

In de cao is één uitzondering opgenomen. Onbevoegde leraren die hun studie niet binnen twee jaar hebben afgerond, kan nog twee keer een contract voor een jaar worden aangeboden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}