Cao middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Header-Image

Voor wie

 

Iedereen op wie de cao mbo van toepassing is.

Looptijd

 

De cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 juli 2020.

Loon

 

 • Structureel: Werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gaan er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruit.
 • Eenmalig: Daarnaast ontvangen zij in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Ook zullen de werkgevers de WGA premie voor hun rekening nemen waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan.

Hoofdpunten cao mbo 2018/2020

 

 • Inwerktijd
  Docenten die in het mbo starten, krijgen meer tijd om zich in te werken. De eerste 2 jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten. Voor een deeltijder geldt dit naar rato. Je kunt daarbij denken aan extra uren voor de voorbereiding van lessen, scholing of coaching.
 • Werkdrukplan
  Elke mbo-school moet voor 1 juli 2019 een door de werknemers gedragen werkdrukplan maken. De ondernemingsraad heeft daar instemmingsrecht op. In zo’n werkplan kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals omgaan met piekbelasting, diverse levensfases, werkklimaat, slimmer organiseren, verlagen van administratieve lasten en verantwoording en de rol van leiderschap. De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag.
 • Werken aan wendbaarheid
  Door maatschappelijke en economische vraagstukken verandert de opdracht aan mbo-scholen steeds sneller. Dat vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van de mbo-scholen en de mensen die er werken. Om deze wendbaarheid te bevorderen gaan werkgevers en vakbonden laten onderzoeken of er aspecten in de cao-mbo, op mbo-scholen en/of bij werknemers zijn die in de weg zitten en experimenten doen op 3 à 5 mbo-scholen met bijvoorbeeld de circulaire loopbaan.

Veelgestelde vragen middelbaar beroepsonderwijs

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Contactpersoon

Floor Provoost
Onderhandelaar CAO MBO
f.provoost@cnv.nl