Cao middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Header-Image

Contactpersoon

Abhilash Sewgobind en Albert Spieseke
onderhandelaars cao MBO
a.sewgobind@cnv.nl
a.spieseke@cnv.nl

Voor wie

 

Iedereen op wie de cao mbo van toepassing is.

Looptijd

 

De cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

Loon

 

 • In het akkoord is een structurele loonsverhoging van 3,35% per 1 juli opgenomen.
 • Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van €825,- bruto in juli 2020. Ook omvat het akkoord een aantal procesafspraken

Actuele cao-informatie

 

 • Werktijden
  In de cao staat dat je werkgever een regeling moet hebben, waarin wordt aangegeven wat de openingstijden zijn van jouw school. Ook staat hierin op welke tijden jij en jouw collega’s kunnen worden ingezet voor werkzaamheden, en wat de lunch- en dinerpauzes, de rusttijden en de rustdagen zijn. Je werkgever overlegt eerst met jou over je werktijden en stelt deze dan vast. .
 • Avondwerk
  Jouw werkgever kan jou, natuurlijk na overleg met jou, maximaal 2 avonden per week werk opdragen. Als jouw werkgever wil dat je meer dan 2 avonden per week wordt ingezet, moet je werkgever hierover eerst met jou overeenstemming bereiken. Als deze overeenstemming er niet is, mag je werkgever jou niet voor meer dan 2 avonden inzetten.
 • Zon- en feestdagen
  Dit kan in incidentele gevallen en alleen als de OR daarmee instemt.
 • Beter carrièreperspectief
  Naast de loonafspraken besloten de partijen om een werkgroep in te stellen die een voorstel gaat doen voor vergroting van het carrièreperspectief en een nieuwe salarisstructuur. Hierover kunnen dan bij de volgende cao afspraken worden gemaakt. Ook het huidige functiewaarderingssysteem wordt het komend jaar tegen het licht gehouden. Dat moet gebruiksvriendelijk, bruikbaar en in de praktijk toepasbaar worden.
 • Wendbaarheid
  De maatschappij verandert snel en dat heeft gevolgen voor het mbo. Daarom gaan de cao partijen het komend jaar bezien hoe het mbo en haar medewerkers beter kunnen inspelen op externe en interne veranderingen.

Veelgestelde vragen middelbaar beroepsonderwijs

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}