CNV Onderwijs wil andere pensioenregels

CNV Onderwijs vindt dat de nieuwe pensioenregels die vanaf 2015 gelden, ernstig tekortschieten. Positief effect van de regels is dat pensioenfondsen bij financiële tegenslag niet meer gedwongen kunnen zijn grote, abrupte kortingen door te voeren. Maar daar staat tegenover dat het perspectief op indexatie nog slechter is geworden. Ook bieden de regels veel minder ruimte om, als het financieel weer beter gaat, gemiste indexatie in te halen en eventueel doorgevoerde kortingen terug te draaien. Bovendien wordt de stabiliteit van ons pensioensysteem onvoldoende hersteld doordat de financiële positie van pensioenfondsen voornamelijk bepaald blijft door de sterk door de politiek gemanipuleerde marktrente. CNV Onderwijs wil daarom zo snel mogelijk naar een ander pensioencontract dat veel minder gevoelig is voor de bewegingen van de marktrente. Op de heel korte termijn moet er een stabielere en realistischere rekenrente voor pensioenfondsen komen.

Pensioenwoordenboek

Dekkingsgraad of franchise: het zijn geen woorden die je dagelijks gebruikt. In het Pensioenwoordenboek hebben we daarom de belangrijkste termen op een rijtje gezet met hun betekenis erbij.
Klik hier voor het Pensioenwoordenboek (PDF).

Veelgestelde vragen

Wanneer geeft ABP indexatie? Waarom belegt het pensioenfonds? Zo maar wat vragen die bij je kunnen opkomen. In een overzicht van veelgestelde vragen wordt daar antwoord op gegeven.
Klik hier voor de veelgestelde vragen rondom pensioen (PDF)

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.