Archief: Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

CNV heeft op 10 juli een onderhandelaarsakkoord met het kabinet bereikt over de loonruimte voor de publieke sector. Voor veel werknemers bij de overheid en het onderwijs betekent dit een loonstijging van ruim 5 procent in 2015 en 2016 plus een eenmalige uitkering van 500 euro. Graag leggen we de inhoud van de afspraken verder uit. 

Achtergrond

Het onderhandelaarsakkoord is ondertekend door CNV (overheid en publieke diensten, onderwijs en zorg en welzijn, via onze centrale CCOOP), ACOM en ACP, CMHF en Ambtenaren Centrum (AC). De overheidsbonden, de FNV uitgezonderd, bereikten dit akkoord na wekenlange verkenningen met het kabinet. Met het akkoord komt een einde aan nullijn in de publieke sector. Het kabinet investeert bijna 2 miljard extra in de loonruimte in de overheidssectoren.  We willen leden graag de kans bieden om zich uit te spreken over dit bod.

Loonsverhoging

De overeenkomst is gesloten op ‘bovensectoraal’ niveau en geldt voor 800.000 werknemers die onder meerdere CAO’s in de publieke sector vallen. Omdat een aantal CAO’s wel een loonsverhoging hadden of nog doorlopen, en andere niet, verschillen de loonafspraken per sector. Voor iedereen geldt dat de vrijvallende pensioenpremie van ABP (ongeveer 0,8% 2015 en 1,4% 2016) er is of komt. Deze wordt volledig omgezet in een hoger loon. Voor werknemers bij het Rijk, het Onderwijs, Defensie en Politie geldt dat er ook al aanvullende loonsverhogingen zijn afgesproken.  Die bedragen zijn als volgt opgebouwd:
• Per 1 september 2015 komt er een structurele salarisverhoging van 1,25 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (bij een volledige betrekking). Ook komt er plusminus 0,8 procent structureel loon bij door de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar, mocht dit nog niet gebeurd zijn.
• In 2016 komt er een structurele  salarisverhoging vanaf 1 januari met 3 procent . Daarvan komt 1,4 procent uit het werkgeversdeel van een lagere pensioenpremie
(Daarnaast verbetert het nettoloon vanaf 1 januari 2016 met ongeveer 0,5 procent, doordat het werknemersdeel van het pensioen omlaag gaat.)

Aanpassing ABP

De loonruimte ontstaat deels door aanpassingen op pensioengebied. Het onderhandelaarsakkoord bevat 2 nieuwe afspraken over het ABP-pensioen, die leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie:

  1. Vanaf 1 januari 2016 wordt het de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen.
  2. Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Wanneer krijg ik de €500 uitbetaald?
De €500,- en de loonsverhoging worden zo snel mogelijk uitbetaald. Om de afspraken uit het loonakkoord uit te kunnen betalen moeten er CAO’s afgesloten worden. CNV doet zijn uiterste best om dit zo snel mogelijk te regelen, maar is daarbij in het overleg afhankelijk van de andere bonden en werkgevers.

Als ik per 1 oktober uit dienst ben gegaan, krijg ik dan nog wel de €500,- betaald?
In principe geldt het loonakkoord voor de werknemers die op 1 september in dienst waren. Dat zou dus betekenen dat de mensen die daarna uit dienst gaan, wel nog aanspraak kunnen maken op deze afspraken. In de verschillende CAO’s worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Meer informatie

CNV heeft een lijst met veel gestelde vragen>> gepubliceerd.
Ook kun je de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord  lezen.

Bekijk hier de overige FAQ's van het akkoord.

Bekijk hier de infographic van het akkoord.

 

Nieuws loonakkoord