Gelijke kansen voor iedereen!

CNV6 multi culti scholen

Scholen in achterstandswijken 4x zo vaak de dupe van lerarentekort

Het lerarentekort is niet overal even groot. Leerlingen die het hardst goede leraren nodig hebben worden het zwaarst getroffen. De Randstad en vooral achterstandswijken hebben extra veel moeite om leraren te vinden.

Dit is zorgelijk, want in deze wijken is vaker sprake van gezinsproblematiek en (taal)achterstand wat deze leerlingenpopulatie kwetsbaar maakt, wanneer er onvoldoende onderwijspersoneel beschikbaar is. Uit cijfers van de Onderwijsinspectie (2019) blijkt dat 48,3 procent van de scholen met veel leerlingen met een migratie-achtergrond vacatures heeft. Bij scholen met overwegend autochtone leerlingen is dit 13,2 procent.

Ook is het werken in het speciaal onderwijs minder aantrekkelijk. Zij concurreren met andere scholen in het voortgezet onderwijs omdat de salarissen daar hoger zijn. De ongelijke verdeling van het lerarentekort is zorgwekkend, want het zorgt voor een vergroting van kansenongelijkheid in Nederland.

Wat is hiervoor de oplossing?

Maak het aantrekkelijk om op deze scholen te werken en waardeer dit onderwijspersoneel. Een specifieke investering van 90 miljoen euro is nodig in de kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. CNV Onderwijs wil dat de politiek extra geld beschikbaar stelt voor arbeidsmarkttoeslagen en op maat gesneden arbeidsvoorwaarden. Het werken en wonen in de Randstad gaat vaak gepaard met hogere reiskosten, parkeerkosten en woonlasten. Dit moet gecompenseerd worden. Een hogere inschaling maakt het werken op deze scholen ook aantrekkelijker. Verder willen we ook dat het salaris van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt verhoogd. In totaal is hier €16,5 miljoen voor nodig.