Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Bijeenkomst voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs in Limburg

14 december 2017 | 16:30 - 20:30

Datum: donderdag 14 december 2017
Tijd: 16.45 – 20.30 uur (inloop 16.30 uur)
Locatie: afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepalen we de locatie

Voor wie is deze bijeenkomst?
CNV Onderwijs organiseert deze bijeenkomst voor alle OOP-leden die werken in het primair of voortgezet onderwijs. Niet-leden zijn van harte welkom. Neem gerust een collega mee.

Waarom wil je deze bijeenkomst bijwonen?
We bieden je twee workshops aan waardoor jij je verder kunt ontwikkelen in je beroep (professionalisering). Het is belangrijk om met energie en plezier je werk te kunnen uitvoeren. Hieraan koppelen wij onze dienstverlening. Tevens ontmoet je op de bijeenkomst collega’s en kun je je netwerk uitbreiden. Op 14 december bieden we de volgende workshops aan:
– Mijn rechten en plichten als OOP-er: de cao en actuele ontwikkelingen
– Wat doet/betekent CNV Onderwijs voor mij

Programma
16.30 uur Inloop met koffie en thee
16.45 uur Eerste ronde workshops
PO: Wat doet/betekent CNV Onderwijs voor mij?
VO: Rechten en plichten OOP in de cao voortgezet onderwijs
18.15 uur Praatcafé (maaltijd en drankje)
19.00 uur Tweede ronde
PO: Rechten en plichten OOP in de cao primair onderwijs
VO: Wat doet/betekent CNV Onderwijs voor mij?
20.30 uur Eindtijd

Aanmelden
Stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega’s en stagiaires. Meld je vóór 1 december aan via netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. OOP Limburg

Toelichting workshops

Mijn rechten en plichten als OOP-er: de cao en actuele ontwikkelingen
Primaire arbeidsvoorwaarden o.a. salaris (loonontwikkeling), werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid, pensioen.
Secundaire arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld reiskosten, taakbeleid, (vakantie)verlof, benoemingsbeleid, scholing, professionalisering, personeelsbeleid.
Verzorgd door: Tom Boot, regiobestuurder CNV Onderwijs

Wat doet/betekent CNV Onderwijs voor mij?
Op weg naar jou.Dat is CNV Onderwijs vanaf de dag dat je lid bent geworden. Dat is de Stuurgroep OOP die je vele mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen, te scholen, te communiceren, samen te werken, elkaar te versterken, trots te zijn op wat je bent en doet.
Verzorgd door: John van den Groenendal, voorzitter Stuurgroep OOP van CNV Onderwijs

Wetenswaardigheden

PO: Inzet conciërges en klassenassistenten 
Beantwoording Kamervragen over aanstellen van klassenassistenten en conciërges. In de toelichting in het Begrotingsakkoord 2013 staat: “Conciërges en klassenassistenten ontlasten leraren zodat zij meer tijd aan onderwijs kunnen besteden.” In juli 2014 zijn het ministerie van Onderwijs en de PO-Raad een Bestuursakkoord PO 2014-2020 overeengekomen, waarin niet het aantal extra conciërges en klassenassistenten, maar doelen staan omschreven om leerkrachten te ontlasten. In de lumpsum is per 1 januari 2015 daarvoor structureel 50 miljoen euro extra beschikbaar. Kamerlid Sidelius bleef staatssecretaris Dekker hier Kamervragen over stellen. Klik hier voor de gestelde vragen en antwoorden.
Joyce Rosenthal, bestuurder Primair Onderwijs, CNV Onderwijs

VO: Loopbaanbehoefte en -mogelijkheden van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs
In het onderhandelaarsakkoord voor de cao-vo 2014-2015 hebben sociale partners afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de loopbaanmogelijkheden van het onderwijsondersteunend personeel. Het gaat daarbij om zowel onderwijsondersteunend personeel als organisatie- en beheerspersoneel (mbo). Er is in het onderzoek met name gekeken naar medewerkers in het voortgezet onderwijs in schaal 4 tot en met 8. Uit het inmiddels gepresenteerde onderzoek blijkt, dat de loopbaanmogelijkheden op dit moment beperkt zijn en er binnen de schoolorganisaties nog veel mogelijkheden zijn om de waardering, het werkplezier en de loopbaanmogelijkheden te vergroten. Bijna de helft van het onderwijsondersteunend personeel geeft aan behoefte te hebben aan meer doorgroeimogelijkheden. Ook de ontwikkelingen van bijvoorbeeld passend onderwijs en digitalisering maken veel functies complexer. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat veel onderwijsondersteuners het idee hebben dat er alleen voor docenten/leraren een loopbaanbeleid is. Transparantie en duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden is een eerste vereiste om inzichtelijk te maken welke doorgroeimogelijkheden er nu zoal zijn. Ook zal de communicatie over die loopbaanmogelijkheden beter vorm moeten krijgen. Of er vervolgens nog afspraken moeten worden gemaakt in de cao voor het voortgezet onderwijs zal in de onderhandelingen naar een nieuwe cao duidelijk worden.Het volledige onderzoeksrapport is te vinden bij VOION: www.voion.nl
Tom Boot, bestuurder/onderhandelaar CNV Onderwijs

Gegevens

Datum:
14 december 2017
Tijd:
16:30 - 20:30

Organisator

CNV Connectief
Telefoon:
030 751 1003
E-mail:
info@cnv.nl
Website:
www.cnvconnectief.nl