staking_onderwijs_header

Vanwege de maatregelen in de aanpak van het coronavirus, werkt het hele onderwijs momenteel met man en macht aan het vormgeven van de examens en onderwijs op afstand. Daarom heeft CNV Onderwijs besloten om voorlopig geen actie te voeren voor structurele investeringen van het kabinet in het onderwijs.

Samen voor goed onderwijs

Tienduizenden leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en ouders kwamen eind januari twee dagen bij elkaar om samen te staken voor goed onderwijs. Want ons onderwijs staat onder water door de oplopende lerarentekorten en de veel te hoge werkdruk.

De politiek moet structureel meer investeren in onderwijs en de lerarentekorten aanpakken, in het belang van de leerlingen van nu en de toekomst. Minder werkdruk, meer handen in de klas, een beter salaris. Samen moeten we er voor zorgen dat meer mensen kiezen voor werken in het onderwijs. De massaliteit waarmee we ons tijdens de staking lieten zien en horen was oorverdovend en hartverwarmend. Kijk hier voor een impressie van de staking onderwijs op 30 en 31 januari.

Filmpjes en foto's staking onderwijs 30 en 31 januari

We gaan door

We blijven ons inzetten voor structureel meer geld voor het onderwijs. De problemen in het onderwijs zijn groot en vragen om een langetermijnagenda. In aanloop naar de verkiezingen willen we dat elke politiek partij er van doordrongen is dat meer investeren in het onderwijs belangrijk is voor onze hele samenleving. Samen met onze leden blijven we werken aan nieuwe manieren om ons doel voor het voetlicht te krijgen: structureel meer geld voor het onderwijs!

We blijven hierover ook in gesprek met andere bonden, werkgevers en het kabinet. Want een ding is zeker: een breed maatschappelijk draagvlak is nodig voor de aanpak van dit grote maatschappelijk probleem.

Filmpjes en foto's staking onderwijs 30 en 31 januari

FAQ staking onderwijs

Waarom heeft CNV Onderwijs opgeroepen om in januari te gaan staken?

Onze staking is gericht op de politiek. We willen structureel meer geld voor salarissen en werkdrukvermindering voor al het onderwijspersoneel in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Waarom twee dagen staken?

De actiebereidheid onder onze leden is groot. Dat bleek uit de peiling die we in november hebben uitgezet. Een meerderheid wil actie blijven voeren en geeft daarbij aan te kiezen voor verschillende vormen. Dit keer kiezen we voor een tweedaagse staking.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Betaal salaris door, voorbeeldbrief voor MR

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kan met een brief aan het bestuur vragen om het salaris van stakende collega’s alsnog gewoon door te betalen. De staking was gericht op structurele investeringen in het onderwijs. Dit is in het belang van de kwaliteit van ons onderwijs; voor nu en in de toekomst.

Hier vind je een voorbeeldbrief die je als MR kunt gebruiken

Achtergrond staking onderwijs

Cijfers en feiten liegen niet. En daarom heeft CNV Onderwijs in kaart gebracht welke urgente problemen er in het onderwijs zijn en in de toekomst gaan spelen als het Kabinet niet serieus in het onderwijs investeert.
Klik op onderstaand scherm om het document op volledig scherm te openen. Je kunt terugkomen met Esc.