beeld_staking_onderwijs_cnv_onderwijs_januari_2020

Staking onderwijs januari 2020

CNV Onderwijs roept haar leden in het primair- en voortgezet onderwijs op om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 het werk neer te leggen. Met de tweedaagse staking benadrukken we bij de politiek dat de grote problemen in het onderwijs om structurele investeringen vragen.

Loop je mee met een protestmars voor het onderwijs?

Hoe je de stakingsdagen invult, bepaal je zelf, of met je team. Je kan bijvoorbeeld met je team gaan sporten om het hoofd leeg te maken. Of je kan er juist voor kiezen om samen te spreken over maatregelen om de werkdruk te verminderen. Of loop mee met een van de protestmarsen voor het onderwijs  die op verschillende plekken in het land worden georganiseerd. Je kunt ook een petitie aanbieden aan de burgemeester van jouw gemeente, met de vraag om de onderwijsproblemen in jouw regio ook aan te kaarten bij politici in Den Haag.

Hoe kun je (online) staken?

Je kunt je registreren als staker via de link in de e-mail die je op 17 januari 2020 hebt ontvangen.

Email niet ontvangen?

Heb je de stakingsoproep niet ontvangen, neem dan contact op met CNV Info via 030 – 7511003 en geef je lidnummer en e-mailadres door. CNV Info registreert je als staker en je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging.

Betaal salaris door, voorbeeldbrief voor MR

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kan met een brief aan het bestuur vragen om het salaris van stakende collega’s gewoon door te betalen. De staking is gericht op structurele investeringen in het onderwijs. Dit is in het belang van de kwaliteit van ons onderwijs; voor nu en in de toekomst.

Hier vind je een voorbeeldbrief die je als MR kunt gebruiken

Toolkit staking onderwijs

Noodkreet generator

Komt het water jou ook aan de lippen? Genereer jouw noodkreet en deel het op facebook, twitter, insta of WhatsApp.

Petitie indienen

Op één van de stakingsdagen kun je een petitie aanbieden aan jouw gemeenteraad. Hiervoor kan je een afspraak maken bij de gemeente. Check de instructie.

Noodkreet generator

Komt het water jou ook aan de lippen? Genereer jouw noodkreet en deel het op facebook, twitter, insta of WhatsApp.

Toolkit staking onderwijs

FAQ staking onderwijs

Waarom heeft CNV Onderwijs opgeroepen om in januari te gaan staken?

Onze staking is gericht op de politiek. We willen structureel meer geld voor salarissen en werkdrukvermindering voor al het onderwijspersoneel in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Waarom twee dagen staken?

De actiebereidheid onder onze leden is groot. Dat bleek uit de peiling die we in november hebben uitgezet. Een meerderheid wil actie blijven voeren en geeft daarbij aan te kiezen voor verschillende vormen. Dit keer kiezen we voor een tweedaagse staking.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Petitie indienen

Op één van de stakingsdagen kun je een petitie aanbieden aan jouw gemeenteraad. Hiervoor kan je een afspraak maken bij de gemeente. Check de instructie.

Steun het onderwijs

Klik op de button als je goed onderwijs belangrijk vindt en onze actie steunt.

Sfeerimpressie staking onderwijs 6 november

Achtergrond staking onderwijs

Cijfers en feiten liegen niet. En daarom heeft CNV Onderwijs in kaart gebracht welke urgente problemen er in het onderwijs zijn en in de toekomst gaan spelen als het Kabinet niet serieus in het onderwijs investeert.
Klik op onderstaand scherm om het document op volledig scherm te openen. Je kunt terugkomen met Esc.